Slider afbeeldingen
Berkers Advies

Visievorming

Slider afbeeldingen
Berkers Advies

Beleidsonderzoek

Slider afbeeldingen
Berkers Advies

Economische effectmeting

Slider afbeeldingen
Berkers Advies

Investeringsprogramma’s

Slider afbeeldingen
Berkers Advies

Proces- en programmamanagement

Slider afbeeldingen
Berkers Advies

Subsidietrajecten

Slider afbeeldingen
Berkers Advies

Second opinions

Slider afbeeldingen
Berkers Advies

Beleidsadvies

Berkers Advies

Kennis van vrije tijd

Met mijn bureau Berkers Advies lever ik kennis over vrije tijd aan overheden, organisaties en ondernemers. Verstand van zaken, een gedegen aanpak, een doordachte analyse; dat is waar Berkers Advies voor staat.

Voor een veelheid aan diensten kunt u bij mij terecht: advies, onderzoek, visievorming, opstellen van uitvoerings- en investeringsprogramma’s, project-, proces- en programmamanagement.

Ik ben actief binnen de vrijetijdssector in de volle breedte. Daarbinnen geldt als een van de specialiteiten recreatie in de groene omgeving. Sinds 2022 ben ik daarnaast actief op een ander beleidsterrein: de energietransitie. Zie daarvoor de tab hierboven.

Groenbeheer Midden-Delfland

Sinds 2020 werken Staatsbosbeheer en zes gemeenten samen bij het groenbeheer in Midden-Delfland. Rob Berkers onderzocht of dit naar wens verloopt of dat er verbeterpunten zijn. Na de positieve ontvangst van deze evaluatie heeft hij opdracht gekregen om onderzoek te doen naar een eerlijke verdeling van de financiële bijdragen van de deelnemers.

Inspiratiegids Visitor Payback

In 2023 zijn in Vlaanderen nieuwe nationale parken en landschapsparken opgericht. Kunnen bezoekers verleid worden om een vrijwillige bijdrage te leveren aan het natuurbehoud, in geld of natura? Voorbeelden vanuit andere landen kunnen inspiratie leveren.

Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek

De Waterdriehoek verbindt Kinderdijk met Dordrecht en de Biesbosch. Acht organisaties werken samen aan een regionaal investeringsprogramma om de Waterdriehoek te versterken. Ik was enkele jaren procesmanager.

Uitvoeringsprogramma NLDelta

In het dynamische Deltagebied van de Biesbosch en het Haringvliet werkten partijen aan de totstandkoming van een nieuw Nationaal Park: NLDelta. Voorlopig staat dit NP on hold. Ik begeleidde in de aanloop van de status-aanvraag partijen som een eerste uitvoeringsprogramma op te stellen.

Bijenlandschap IJsselmonde

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten en terreinbeheerders op het eiland van IJsselmonde willen een groot samenhangend ecologisch netwerk realiseren, met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. In de opstartfase was ik projectleider van dit project.

Recreatievisie

Het Oostvoornse Meer krijgt een stevige impuls op basis van een visie en bijbehorend investeringsprogramma dat ik samen met bureau BLOC opstelde.

Gemeentebeleid

Op tijdelijke basis ondersteunde ik de gemeente Putten als beleidsadviseur Recreatie en Toerisme.

Investeringsprogramma Munnikenland

In Munnikenland is de laatste jaren prachtige natuur gecreëerd. De uitdaging is nu om in dit gebied, waar ook Slot Loevestein ligt, tot een economische impuls te komen. Samen met Theo de Bruin (Idbbo) stelde ik een concreet investeringsprogramma op.

Groenvisie Haarlemmermeer

Hoe kan de gemeente Haarlemmermeer voorkomen dat de verdergaande verstedelijking de recreatieve mogelijkheden en het groene landschap verder aantast? Theo de Bruin (Idbbo) en ik stelden samen met ambtenaren van de gemeente een nieuwe groenvisie op.