project

Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek

De Waterdriehoek verbindt het Werelderfgoed Kinderdijk met de historische stad Dordrecht en het Nationaal Park de Biesbosch. In de Waterdriehoek zijn veel partijen actief met tal van ambities, projecten en initiatieven. In het verleden gebeurde dit met weinig samenhang en was er sprake van versnippering van inzet en middelen. Tien organisaties, publiek en privaat, waren zich hiervan bewust en vonden elkaar in de ambitie om een regionaalinvesteringsprogramma tot stand te brengen waarmee de zichtbaarheid, de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de Waterdriehoek wordt versterkt. Sinds dat moment vormen zij samen een ‘uitvoeringscoalitie’ voor de Waterdriehoek. De samenwerking heeft ertoe bijgedragen dat de afgelopen jaren de regio, met de daarbinnen liggende iconen, is uitgegroeid tot een (internationale) toeristische bestemming van formaat. Door verder in te zetten op een samenhangende product- en marktontwikkeling is het einde van deze groei nog lang niet in zicht. Komende jaren wordt er nog voor miljoenen geïnvesteerd.
Ik was als procesmanager enkele jaren (tot begin 2023) actief voor de uitvoeringscoalitie.