diensten

Diensten

Visievorming, onderzoek, advies, project-, proces- en programmamanagement op het gebied van recreatie, toerisme en vrijetijd. Dat vormt in een notendop het dienstenpakket van Berkers Advies. Meer in detail kunnen de volgende diensten onderscheiden worden:

Proces- en programmamanagement
Ik heb veel ervaring als proces- en programmamanager. Ik overzie het proces en weet partijen met -op het eerste gezicht- tegengestelde belangen tot elkaar te brengen.

Visies en uitvoerings- en investeringsprogramma’s
Opstellen van beleidsvisies en uitvoerings- en investeringsprogramma’s voor gemeenten, regio’s en natuur- en recreatiegebieden. Ambitieus én realistisch. Dat wil zeggen: mét draagvlak bij alle belangrijke stakeholders en mét financiële dekking.

Beleidsonderzoek en -advies
Soms staat u voor cruciale keuzes bij de ontwikkeling of aanpassing van beleid. Kwalitatief hoogwaardige en objectieve analyses waarop u uw beslissingen en oordelen kunt baseren met heldere aanbevelingen zijn dan van waarde.

Subsidietrajecten
Ik heb meerdere succesvolle subsidieaanvragen gedaan voor overheden en ondernemers. Een dergelijke aanvraag kan onderdeel zijn van een grotere opdracht, zoals een visietraject, maar kan ook als zelfstandige opdracht worden uitgevoerd. In sommige gevallen is inzet voor subsidietrajecten op no cure, no pay-basis bespreekbaar.

Voorbeeldboekjes, brochures en factsheets
Ook voor vlot geschreven en aantrekkelijk vormgegeven boekjes en brochures kunt u bij mij terecht. Ik heb een groot aantal boekjes en flyers tot stand gebracht. Bijvoorbeeld boekjes waarin leren van ervaringen van anderen centraal staat, om te voorkomen dat je zelf het wiel opnieuw moet uitvinden.

Second opinions, klankborden en leveren van deelproducten
Er zijn vraagstukken waarbij het niet nodig is om alle werkzaamheden uit te besteden maar waarbij enige inbreng van buitenaf wel een grote meerwaarde heeft. Ook voor dit soort werkzaamheden kunt u bij mij terecht.