diensten

Diensten

Visievorming, onderzoek, advies, project-, proces- en programmamanagement op het gebied van recreatie, toerisme en vrijetijd. Dat vormt in een notendop het dienstenpakket van Berkers Advies. Meer in detail kunnen de volgende diensten onderscheiden worden:

Visies en uitvoerings- en investeringsprogramma’s
Berkers Advies stelt beleidsvisies en uitvoerings- en investeringsprogramma’s op voor gemeenten, regio’s en natuur- en recreatiegebieden. Ambitieus én realistisch. Dat wil zeggen: mét draagvlak bij alle belangrijke stakeholders en mét financiële dekking.

Beleidsonderzoek en -advies
Soms staat u voor cruciale keuzes bij de ontwikkeling of aanpassing van beleid. Berkers Advies voorziet u van kwalitatief hoogwaardige en objectieve analyses waarop u uw beslissingen en oordelen kunt baseren en geeft u heldere aanbevelingen.

Economische effectmeting, bezoekersonderzoek en -enquêtes
Ook voor kwantitatief onderzoek kunt u terecht bij Berkers Advies. Samen met onze partners kunnen wij diverse soorten bezoekersonderzoek en economische analyses (onderzoek naar het aantal bezoekers, bestedingen, werkgelegenheid e.d.) uitvoeren.

Proces- en programmamanagement
Rob Berkers heeft veel ervaring als proces- en programmamanager. Hij overziet het proces en weet partijen met -op het eerste gezicht- tegengestelde belangen tot elkaar te brengen.

Subsidietrajecten
Berkers Advies heeft meerdere succesvolle subsidieaanvragen gedaan voor overheden en ondernemers. Een dergelijke aanvraag kan onderdeel zijn van een grotere opdracht, zoals een visietraject, maar kan ook als zelfstandige opdracht worden uitgevoerd. In sommige gevallen is inzet voor subsidietrajecten op no cure, no pay-basis bespreekbaar.

Voorbeeldboekjes, brochures en factsheets
Ook voor vlot geschreven en aantrekkelijk vormgegeven boekjes en brochures kunt u bij Berkers Advies terecht. Berkers Advies heeft, met name voor STIRR, een groot aantal boekjes en flyers tot stand gebracht. In een eerdere functie schreef Rob Berkers veel voorbeeldboekjes voor het toenmalige ministerie van LNV. Boekjes waarin leren van ervaringen van anderen centraal staat, om te voorkomen dat je zelf het wiel opnieuw moet uitvinden.

Voor voorbeelden klik hier

Second opinions, klankborden en leveren van deelproducten
Er zijn vraagstukken waarbij het niet nodig is om alle werkzaamheden uit te besteden maar waarbij enige inbreng van buitenaf wel een grote meerwaarde heeft. Ook voor dit soort werkzaamheden kunt u bij Berkers Advies terecht.

Recreatieschouw
De Recreatieschouw is een unieke tool waarmee vastgesteld kan worden in hoeverre het aanbod van natuur- en groengebieden op dit moment aansluit bij de behoefte van de bezoeker. En ook: wat de mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. De tool is zodanig opgezet dat dit met relatief weinig inzet, en dus tegen lage kosten, tot een betrouwbaar beeld leidt. Voor meer informatie: www.recreatieschouw.nl