project

Investeringsprogramma Munnikenland

In Munnikenland is de laatste jaren prachtige natuur gecreëerd. De uitdaging is nu om in dit gebied, waar ook Slot Loevestein ligt, tot een economische impuls te kopen.

Toeristisch-recreatief Investeringsprogramma Munnikenland
In het westelijke deel van de Bommelerwaard, omringd door rivierwater ligt de landtong Munnikenland (600 ha). In het gebied staat het beroemdste kasteel van Nederland: Slot Loevestein. Dit maakt Munnikenland tot een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn. En de laatste jaren is dat nog eens versterkt. Munnikenland was namelijk een ‘Ruimte voor de Rivier’-project, waar in de periode 2009-2016 meer ruimte is gemaakt voor wateropvang en voor nieuwe moerasnatuur. In het gebied kan zich de komende jaren spectaculaire natuur ontwikkelen. En ook de cultuurbeleving heeft een impuls gekregen de laatste jaren, door een toegenomen ondernemerschap bij Slot Loevestein.     

Partijen in en om het gebied willen Munnikenland, vooral vanuit toeristisch-recreatief oogpunt, een impuls geven. Met financiële bijdragen van het Regionaal Investeringsfonds Rivierenland, de gemeente Zaltbommel en STIRR, werkt Rob Berkers samen met Theo de Bruijn (NL RNT) aan een toeristisch-recreatief investeringsprogramma.