project

Bijenlandschap IJsselmonde

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten en terreinbeheerders op het eiland van IJsselmonde willen een groot samenhangend ecologisch netwerk realiseren, met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Dit is belangrijk, want het gaat niet goed met de bijen in ons land. Ik was in 2022 projectleider van dit project. Samen met bijendeskundige Linde Slikboer (Stichting EIS-Kenniscentrum Insecten) ging ik in gesprek met de beheerders van openbaar groen om te kijken waar een meer bijvriendelijke inrichting en bijvriendelijk beheer mogelijk is. Ook de organisatie en leiding van netwerkbijeenkomsten lag bij mij.