project

Bijenlandschap IJsselmonde

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten en terreinbeheerders op het eiland van IJsselmonde willen een groot samenhangend ecologisch netwerk realiseren, met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Dit is belangrijk, want het gaat niet goed met de bijen in ons land. Rob Berkers is projectleider van dit project.

Samen met bijendeskundige Linde Slikboer (Stichting EIS-Kenniscentrum Insecten) gaat Rob Berkers in gesprek met de beheerders van openbaar groen om te kijken waar een meer bijvriendelijke inrichting en bijvriendelijk beheer mogelijk is. Ook gaan ze op zoek naar kansen op bedrijventerreinen. Het streven is om echt een brede beweging tot stand brengen op IJsselmonde, waarbij ook de bewoners van IJsselmonde actief en enthousiast meebouwen aan het bijenlandschap. De website BijenlandschapIJsselmonde.nl die door Rob Berkers samen met Best4U is ontwikkeld is belangrijk als informatiebron voor een ieder die zijn of haar directe omgeving bijvriendelijker wil maken en daarmee het bijenlandschap wil versterken.