project

Groenbeheer Midden-Delfland

Het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG) is sinds 2019 verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de groengebieden van het voormalige Recreatieschap Midden-Delfland. In 2020 is samen met Staatsbosbeheer en de Stichting Erfpachtrechten Groengebieden Midden-Delfland (SEG) een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voorbereid, vastgesteld en getekend. Er is afgesproken om de samenwerking in 2023 te evalueren. Rob Berkers is gevraagd deze evaluatie uit te voeren. De evaluatie leidt tot conclusies (Wat gaat goed? Wat kan beter?) en aanbevelingen (Hoe kan het (nog) beter?).