project

Groenbeheer Midden-Delfland

Het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG) is sinds 2019 verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de groengebieden van het voormalige Recreatieschap Midden-Delfland. In 2020 is samen met Staatsbosbeheer en de Stichting Erfpachtrechten Groengebieden Midden-Delfland (SEG) een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voorbereid, vastgesteld en getekend. Er is afgesproken om de samenwerking in 2023 te evalueren. Rob Berkers heeft deze evaluatie uitgevoerd. De evaluatie leidt tot conclusies (Wat gaat goed? Wat kan beter?) en aanbevelingen (Hoe kan het (nog) beter?).
De evaluatie is positief ontvangen door het bestuur van het CBG, waarna Rob Berkers de opdracht heeft gekregen om onderzoek te doen naar de harmonisatie van de financiële bijdragen van de deelnemers aan het CBG. De aanleiding voor dit onderzoek is dat– in de beleving van (enkele) deelnemende gemeenten- de huidige financiële verdeling van gemeentelijke bijdragen niet evenwichtig is.