project

Uitvoeringsprogramma NLDelta

In het dynamische Deltagebied van de Biesbosch en het Haringvliet werkten partijen enkele jaren aan de totstandkoming van een nieuw Nationaal Park: NLDelta. De aanvraag is vooralsnog on hold gezet.
Ik was door deze partijen gevraagd om samen met hen het eerste uitvoeringsprogramma op te stellen. In dit uitvoeringsprogramma zijn projecten opgenomen die bijdragen aan het versterken van de identiteit van NLDelta, aan een veerkrachtige deltanatuur, unieke topbelevingen voor eigen inwoners en bezoekers en een vitale en duurzame lokale en regionale economie.