project

Uitvoeringsprogramma NLDelta

In het dynamische Deltagebied van de Biesbosch en het Haringvliet werken partijen aan de totstandkoming van een nieuw Nationaal Park: NLDelta. Rob Berkers is door deze partijen gevraagd om samen met hen het eerste uitvoeringsprogramma op te stellen.

In dit uitvoeringsprogramma worden projecten opgenomen die bijdragen aan het versterken van de identiteit van NLDelta, aan een veerkrachtige deltanatuur, unieke topbelevingen voor eigen inwoners en bezoekers en een vitale en duurzame lokale en regionale economie. Het uitvoeringsprogramma zal onderdeel zijn van de statusaanvraag van nationaal park bij het ministerie van LNV.