project

Inspiratiegids Visitor Payback

In 2023 zijn in Vlaanderen nieuwe nationale parken en landschapsparken opgericht. Kunnen bezoekers verleid worden om een vrijwillige bijdrage te leveren aan het natuurbehoud, in geld of natura? Voorbeelden vanuit andere landen kunnen inspiratie leveren.

Samen met Theo de Bruijn(Idbbo) bracht ik zo’n 20 voorbeelden in kaart. We zochten daarvoor op internet en voerden een groot aantal gesprekken. Het resultaat is weergegeven in dit boekje.