project

Groenvisie Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer stond en staat nog steeds voor grote uitdagingen om metropolitane ontwikkelingen het hoofd te bieden. Zo moeten er de komende jaren nog 20.000 woningen gebouwd worden in de gemeente. En ook elders in de MRA neemt het aantal woningen en het areaal aan andere ‘rode functies’ toe. Scherpe keuzes dienen gemaakt te worden om te voorkomen dat deze verdergaande verstedelijking de leefbaarheid aantast. Een van de fundamentele waarden in een lokaal leefbare omgeving binnen de gemeente zijn de (openlucht)recreatieve mogelijkheden in een aantrekkelijk groen landschap. Er is grote en dringende behoefte om de spreekwoordelijke piketpaaltjes van ‘ruimte voor recreatie’ opnieuw en krachtig te slaan. Het onderliggende doel is om de recreatieve functie steevast als kernwaarde mee te kunnen nemen in processen van projectontwikkeling, woningbouw en andere ruimtelijk-planologische ontwikkelingen.
Samen met Theo de Bruin (IDBBO) en beleidsmedewerkers van de gemeente stelde ik een visie Groen en Recreatie voor de gemeente Haarlemmermeer waarmee in deze doelen wordt voorzien.