berkers

Visie

Vrije tijd is belangrijk
Vrije tijd is van grote waarde; maatschappelijk en economisch. Maatschappelijk, omdat we het simpelweg allen prettig vinden als er tijd en ruimte is om leuke dingen te doen. En ontspanning is ook nodig, als compensatie voor de drukte van alledag. Maar er is meer: tegengaan van obesitas, bevorderen van integratie, versterken van sociale cohesie, creëren van draagvlak voor natuur; stuk voor stuk maatschappelijke issues die verbonden zijn met vrije tijd.

En dan levert de sector ook nog eens zo’n 37 miljard euro aan omzet en draagt het voor 4% bij aan de werkgelegenheid in ons land. En die bijdrage aan de werkgelegenheid is in sommige regio’s een veelvoud daarvan. Het is bovendien een relatief schone sector. Een sector immers die er alle belang bij heeft om zorgvuldig met de kwaliteiten van natuur en landschap om te gaan. Mede daarom is het een economische sector om te koesteren.

Een uitdagende tijd
Om de maatschappelijke en economische betekenis groot te laten blijven is aandacht nodig voor vrije tijd. Aandacht van ondernemers, van overheden, van terreinbeheerders. Elke periode kent daarbij zijn eigen opgaven. En nu zijn deze opgaven misschien wel groter dan ooit. Met onder meer stevige bezuinigingen, een veranderende overheidsrol en een sterke internationale concurrentie op de toeristische markt. Deze tijd vraagt om nieuwe, slimme oplossingen. Deze moeten we wel willen zoeken en durven toepassen.

Kennis en kunde
Vrije tijd is een vak. Om tot goede antwoorden te komen op vragen die er toe doen en om kansen optimaal te benutten is kennis nodig. Kennis van de recreant, van de ondernemer, van de wijze waarop een toeristisch product is opgebouwd, van de partijen die van belang zijn, van verdienmodellen. En behalve kennis is ook kunde nodig. De vaardigheid om een project of een proces tot resultaten te brengen.

De adviseur als partner
Berkers Advies heeft de kennis, de kunde én de drive in huis om u te ondersteunen bij projecten en processen op toeristisch-recreatief gebied. Niet vanuit een rol van alwetend expert, die van een afstand zegt hoe het moet, maar als deskundig en kundig partner.