project

Verkenning Groen Netwerk Waterdriehoek

Versterking van de biodiversiteit is een belangrijk doel van de landschapstafels in Zuid-Holland.
Binnen de Landschapstafel Waterdriehoek is dit nog een minder sterk ontwikkeld thema. Bij het opstellen van een nieuw meerjareninvesteringsprogramma (MJP) voor de Waterdriehoek wilde de Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek biodiversiteit vanaf het begin goed meenemen. Dit kan alleen als er goed zicht is op het netwerk en op de belangrijkste ambities en urgenties van de verschillende organisaties. De gemeente Dordrecht vroeg mij om dit in beeld te brengen.