project

Startdocument Recreatievisie Staatsbosbeheer

De laatste visie van Staatsbosbeheer op recreatie en beleving stamt uit 2004. Sindsdien is er veel veranderd. Zowel in de wereld waarin Staatsbosbeheer functioneert, als bij Staatsbosbeheer intern. Ook het recreatiebeleid van Staatsbosbeheer is sindsdien flink gewijzigd. Een deel van dit nieuwe beleid staat op papier en een deel hiervan zit in hoofden van mensen. Wat ontbreekt is een helder totaaloverzicht van dit beleid. Staatsbosbeheer vroeg Rob Berkers om een startdocument te schrijven voor een nieuwe beleidsvisie. Hij deed dit door met een flink aantal Staatsbosbeheerders te spreken en documenten die de laatste tijd over recreatie en aanverwante terreinen zijn verschenen te analyseren.