project

Startdocument Recreatievisie Staatsbosbeheer

In 2016 had Staatsbosbeheer een sterk verouderde visie op recreatie en beleving stamt uit 2004. Er was wel nieuwe beleid op onderdelen, maar dit stond niet in een overkoepelend stuk bijeen en een deel ervan zit in hoofden van mensen. Staatsbosbeheer vroeg mij om een startdocument te schrijven voor een nieuwe beleidsvisie. Ik deed dit door met een flink aantal Staatsbosbeheerders te spreken en documenten over recreatie en aanverwante terreinen te analyseren.