project

Landschapstafel IJsselmonde

Van 2017 tot begin 2021 was ik actief als programmamanager voor de Landschapstafel IJsselmonde. Binnen deze Landschapstafel werken de zes gemeenten op het eiland van IJsselmonde, het Waterschap Hollandse Delta, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap samen om nieuwe groen- en recreatieprojecten te realiseren. Zij hadden hiertoe een programma opgesteld waarvoor 2 miljoen euro beschikbaar was gesteld door de provincie Zuid-Holland. Ik had als taak om er aan bij te dragen dat de benodigde cofinanciering op orde kwam, projecten tijdig werden uitgevoerd en dat nieuwe projecten werden geïnitieerd.