project

Landschapstafel IJsselmonde

Sinds september 2017 is Rob Berkers actief als programmamanager voor de Landschapstafel IJsselmonde. Binnen deze Landschapstafel werken de zes gemeenten op het eiland van IJsselmonde, het Waterschap Hollandse Delta, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap samen om nieuwe groen- en recreatieprojecten te realiseren. Zij hebben hiertoe een programma opgesteld waarvoor 2 miljoen euro beschikbaar is gesteld door de provincie Zuid-Holland. Aan Rob Berkers de taak om er aan bij te dragen dat de benodigde cofinanciering op orde komt, lopende projecten tijdig worden uitgevoerd en dat nieuwe projecten worden geïnitieerd.