project

Kennisprogramma regionale beeldverhalen

Regionale beeldverhalen zijn gebiedsontwikkelingsprocessen waarin het vrijetijdscluster een prominente rol vervult. Partijen uit de regio (ondernemers, overheden, terreineigenaren en andere stakeholders) bepalen gezamenlijk wat de unieke identiteit is van hun regio (het ‘DNA’) en wat de gewenste ontwikkelingsrichtingen zijn. Via nieuwe vormen van samenwerking werken zij gezamenlijk aan nieuwe product-markt combinaties om dit wenkend perspectief waarheid te laten worden. Ik was  programmamanager  en kennismakelaar van een landelijk kennisprogramma rondom regionale beeldverhalen. Ik deed dit in opdracht van het Ministerie EZ en STIRR.