project

Groene Hart Monitor 2014

De Groene Hart Monitor verschijnt tweejaarlijks en geeft op voor beleidsmakers relevante thema’s aan welke ontwikkelingen er de laatste jaren geweest zijn in het Groene Hart. Ik was projectleider en uitvoerder van de Groene Hart Monitor 2014. Ik verzamelde en bewerkte data en zorgde, in samenspraak met experts en stakeholders voor duiding: wat betekent e.e.a. voor het toekomstig beleid? Ook verzorgde hij diverse presentaties aan bestuurders. De Stuurgroep Groene Hart was de opdrachtgever.