project

Groene Hart Monitor 2016

Ik was projectleider en samensteller van de Groene Hart Monitor 2016. Voor deze Monitor zijn cijfers bijeen gebracht over een groot aantal voor beleidsmakers relevante thema’s, van natuur tot economie en van wonen tot recreatie en toerisme. De Stuurgroep Groene Hart was de opdrachtgever van de Groene Hart Monitor 2016.

Ook in 2014 stelde ik de Groene Hart Monitor samen.

Download hier de Groene Hart Monitor 2016.