project

Groenaanbod Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is de afgelopen decennia fors gegroeid. De hoeveelheid recreatieruimte groeide mee, maar eigenlijk in onvoldoende mate. De gemeente werkt er hard aan om dit tekort weg te werken. Dit kost veel geld. Het is dan ook belangrijk voor de gemeente om te weten of de geplande groengebieden programmatisch een goede aanvulling zijn op het reeds aanwezige groen. Ik ben gevraagd om hierover advies te geven. Ook werd door de gemeente de vraag gesteld om (nogmaals) helder uiteen te zetten waarom het zo belangrijk is om extra groen te realiseren.