project

Groen en Groei

Een aantal ondernemers heeft enkele jaren geleden een Green Deal Natuur & Gastvrijheid gesloten met het Rijk en met andere partijen. Samen spraken zij af om plannen te maken en uit te voeren die het bedrijf versterken én goed waren voor natuur en landschap. Voor het Ministerie EZ en STIRR was ik betrokken bij de begeleiding van deze Green Deals en bij de evaluatie van deze projecten. Dit laatste resulteerde in de publicatie Aan tafel!waarin beschreven is welke  concrete stappen horen bij een Green Deal- aanpak.