project

Erfgoedtafel Waterdriehoek

De provincie Zuid-Holland geeft haar erfgoedbeleid o.a. vorm aan de hand van erfgoedlijnen. Erfgoedlijnen zijn ensembles van erfgoed die een gezamenlijk verhaal vertellen. Een van de erfgoedlijnen is de Erfgoedlijn Waterdriehoek. De Waterdriehoek wordt gevormd door de drie iconen UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk, Nationaal Park de Biesbosch en de oudste stad van Holland, Dordrecht, én het tussenliggende gebied. Samen vertellen zij het verhaal van de strijd tegen het water, het leven van het water en de vorming door het water.
De provincie Zuid-Holland speelde met de gedachte om een extra erfgoedlijn te creëren: de IJzeren Eeuw, maritieme industrie van Hoek van Holland tot Gorinchem. Als deze erfgoedlijn er inderdaad komt heeft dit mogelijk consequenties voor de bestaande erfgoedlijn Waterdriehoek, omdat er zowel geografisch als inhoudelijk overlap ontstaat tussen beide erfgoedlijnen.
Om te bepalen hoe de erfgoedlijn Waterdriehoek kan worden ontwikkeld in relatie tot een mogelijk nieuwe erfgoedlijn IJzeren Eeuw, vroeg de provincie Zuid-Holland mij om een nadere verkenning uit te voeren naar de vernieuwde invulling van de erfgoedlijn Waterdriehoek, het geografische gebied van de erfgoedlijn Waterdriehoek en de kansen voor de ontwikkeling van een vernieuwde erfgoedlijn Waterdriehoek. Ik voerde het onderzoek uit samen met bureau de Jonge Honden.