project

Economische nulmeting land van Cuijk

Vijf gemeenten in het Land van Cuijk (noordoost Brabant) wilden inzicht in het huidig functioneren van de vrijetijdssector. Samen met Bureau Verten Onderzoek leverde ik dit inzicht. Door middel van een enquête onder alle vrijetijdsbedrijven brachten we de capaciteiten en de bezoekersaantallen in beeld. Ook analyseerden we datasets. Tot slot bepaalden we op basis van een rekenmodel de economische impact.