project

Beleidsadvies Putten

De gemeente Putten had behoefte aan tijdelijke ondersteuning op het gebied van Recreatie en Toerisme. Vanaf eind 2016 tot medio 2017 was Rob Berkers twee dagen per week in Putten te vinden om lopende projecten te helpen realiseren en nieuwe acties te initiëren.

Onderzoek naar de kermisbranche en de Rijdende School

Al eeuwenlang zorgen kermissen voor veel vertier in dorpen en steden. En dit is nog steeds het geval. Maar de positie van de kermissen is de laatste jaren wel steeds meer verzwakt. Echt goed zicht is er echter niet op de ontwikkelingen. Ook is het niet bekend  hoe kermisexploitanten zelf hun toekomst en die van hun kinderen zien. De BOVAK en de NKB (twee kermisbonden) willen meer zicht krijgen op de toekomstperspectieven.

De Stichting Rijdende School (SRS), een onderwijsorganisatie voor kinderen van kermisexploitanten en voor circuskinderen, ondersteunt deze onderzoeksvraag. Ook voor de SRS is het belangrijk om te weten hoe de kermisbranche, en daarmee het toekomstige leerlingenaantal, zich ontwikkelt.

De SRS en de beide kermisbonden hebben Berkers Advies gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Berkers Advies werkte hierbij samen met bureau Jonge Honden. In oktober 2017 is deze opdracht afgerond.