project

Ambitiedocument Herdenkingsjaar 2021 – 600 jaar Sint Elisabethsvloed

In 2021 was het 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed plaatsvond en de Biesbosch ontstond. Verschillende partijen hadden het plan opgevat om hier in dat jubileumjaar uitgebreid bij stil te staan door in dat jaar activiteiten te organiseren. Tot medio 2018 waren de verschillende initiatiefnemers niet of nauwelijks met elkaar in gesprek. Een onwenselijke situatie omdat er daardoor mogelijk meerdere initiatieven zouden ontstaan die op elkaar lijken en onnodig met elkaar concurreren, zowel in het aanspreken van publiek als in de fase ervoor (bijvoorbeeld bij het werven van sponsors en organiseren van publiek geld). Door wél met elkaar in gesprek te zijn, en tot een vorm van samenwerking te komen, kan juist extra kracht ontwikkeld worden, zowel richting financiers als richting publiek. Ik ben toen gevraagd om de diverse organisaties te mobiliseren achter één verhaal. Dit is gelukt: begin 2019 verscheen een ambitiedocument namens twaalf instanties. Op basis van dit document is vervolgens een mooi gezamenlijk programma ontwikkeld en uitgerold.