Elisabethsvloed

600 jaar geleden vond de Elisabethsvloed plaats. Een verwoestende vloed die tot op de dag van vandaag zijn sporen nalaat. In 2019 leidde Rob Berkers een traject waarin hij 12 organisaties mobiliseerde om in 2021 gezamenlijk stil te staan bij deze gebeurtenis. Inmiddels draait het programma volop: www.600jaarelisabethsvloed.nl