Recreatiegroen

Enkele jaren geleden stelde Rob Berkers een advies op voor de gemeente Haarlemmermeer over het recreatiegroen in de gemeente. Nu er opnieuw een grote woningbouwopgave op de gemeente afkomt vroeg de gemeente hem opnieuw om advies. Een klus die hij oppakt samen met Theo de Bruin (IDBBO).