project

Synergieprogramma Natuur & Gastvrijheid

Het Ministerie EZ onderneemt of ondersteunt diverse acties om de synergie tussen de natuursector en de toeristisch-recreatieve sector te versterken. Samen met STIRR beschreef Rob Berkers deze acties en bracht de samenhang tussen de acties in beeld.