project

Onderzoek naar de kermisbranche en de Rijdende School

Al eeuwenlang zorgen kermissen voor veel vertier in dorpen en steden. En dit is nog steeds het geval. Maar de positie van de kermissen is de laatste jaren wel steeds meer verzwakt. Echt goed zicht is er echter niet op de ontwikkelingen. Ook is het niet bekend  hoe kermisexploitanten zelf hun toekomst en die van hun kinderen zien. De BOVAK en de NKB (twee kermisbonden) willen meer zicht krijgen op de toekomstperspectieven.

De Stichting Rijdende School (SRS), een onderwijsorganisatie voor kinderen van kermisexploitanten en voor circuskinderen, ondersteunt deze onderzoeksvraag. Ook voor de SRS is het belangrijk om te weten hoe de kermisbranche, en daarmee het toekomstige leerlingenaantal, zich ontwikkelt.

De SRS en de beide kermisbonden hebben Berkers Advies gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Berkers Advies werkt hierbij samen met bureau Jonge Honden.