Landschapstafels

De provincie Zuid-Holland heeft besloten om geen meerjarige financiering beschikbaar te stellen aan Landschapstafels. Zowel de Landschapstafel IJsselmonde als de Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek zetten hun werk niettemin door. De intentie is om ook de komende jaren in gezamenlijkheid mooie projecten te realiseren.