berkers

Artikelen

Rob Berkers schreef de afgelopen jaren een flink aantal artikelen voor vakbladen. Hier vindt u een overzicht. De meeste van deze artikelen kunt u hier downloaden.

Groen en Groei

Verpretting? Vernieuwing en vergroening!
Is Nederland in sneltreinvaart aan het ‘verpretten’? En zo ja; is dit erg? Op verzoek van Mieke Dings, gastredacteur van S+R&O, ging Rob Berkers op onderzoek uit. Zijn artikel stond in november 2016 in S+RO.

Aan tafel! Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid
Een Green Deal kan een goed middel zijn om als private en publieke partijen gezamenlijk te werken aan groen en groei. Rob Berkers en Marien Borgstein (LEI-WUR/STIRR) leggen in dit artikel in het vakblad Recreatie & Toerisme (april 2016) uit hoe dit slim aangepakt kan worden.

Green Deals als instrument voor participatielandschappen
Green Deals zijn een waardevol instrument om tot groen en groei te komen, betogen Rob Berkers en Marien Borgstein (STIRR) in dit artikel in Landwerk (feb. 2016).

Green Deals Recreatie: geen subsidie maar samen realiseren
In dit artikel in Vakblad Recreatie & Toerisme (okt. 2013) zetten Rob Berkers en Marien Borgstein (LEI-WUR) uiteen wat Green Deals zijn en welke eerste ervaringen er zijn opgedaan met zes Green Deals Recreatie en Natuur.

Tijdelijke gastvrijheidsvoorzieningen

Tijdelijk Anders Gebruiken door de vrijetijdssector biedt kansen
Het tijdelijk anders gebruiken van terreinen door vrijetijdsondernemers is interessant voor gemeenten en andere terreineigenaren én voor de ondernemers zelf, aldus Rob Berkers in dit artikel in TOPOS Online (okt. 2015).

Tijdelijke vrijetijdsvoorzieningen als placemakers
Tijdelijke horeca- en recreatievoorzieningen kunnen waarde toevoegen aan een locatie als placemaker voor toekomstige functies, bestogen Hans Hillebrand (STIRR) en Rob Berkers in dit artikel in ROMagazine (sept. 2014).

Recreatie-ondernemers kussen slapende gebieden wakker
De vrijetijdssector biedt veel perspectief om gebieden die jarenlang ongebruikt blijven te ‘activeren’. In dit artikel in Landwerk (juli 2014) leggen Rob Berkers en Nico Beun (InnovatieNetwerk) uit hoe dit zit.

De gastvrijheidssector en tijdelijkheid, een sterke combinatie
In dit artikel in Vakblad Recreatie & Toerisme (mei 2014) staat Rob Berkers stil bij de belangrijkste conclusies uit zijn studie naar tijdelijk anders gebruiken van terreinen door recreatie- en horecaondernemers.

Recreatieschouw

Recreatieschouw, een frisse blik op groengebieden
In dit artikel in Vakblad Groen (feb. 2013) leggen Rob Berkers en Martin Goossen (Alterra-WUR) uit hoe een schouw van natuur- en groengebieden aan de hand van een gestructureerde vragenlijst veel inzicht kan geven in de geschiktheid voor diverse motieven.

Regionale beeldverhalen

All you need is lef
Rob Berkers was penvoerder van het eindrapport van de Adviescommissie Regionale Beeldverhalen (onder voorzitterschap van Riek Bakker). In dit artikel in ROMagazine (sept. 2013) gaan Rob Berkers en Hans Hillebrand (directeur STIRR) in op de belangrijkste conclusies uit dit advies.

Regionale beeldverhalen als motor voor gebiedsontwikkeling
In dit artikel in Vakblad Groen (okt. 2012) beschrijft Rob Berkers waarom regionale beeldverhalen een goed middel kunnen zijn om regionale gebiedsontwikkeling vorm te geven.